Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Katedra podnikového hospodářství

Vyučující předmětu Praxe

doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Tel.: 549 49 4783
Email: 102532@mail.muni.cz

Aktuality

Ohlasy a fotografie účastníků praxí

Z 24 studentů odevzdalo podklady k vyhodnocení 18 studentů, z toho jeden absolvoval praxi v Rakousku,

  • vesměs jsou k předmětu pozitivní ohlasy, zdůrazňující nutnost pokračovat v tomto předmětu,
  • studenti oceňují možnost záštity resp. garance školy, za této situace mají při hledání praxe lepší vyjednávací pozici,
  • velmi pozitivním ohlasem je nabídka pracovního uplatnění po absolvování ESF pro tyto studenty,
  • dalším velmi zajímavým ohlasem je možnost porovnání teoretické náplně výuky a řešení praktických problémů v podniku,
  • několik studentů bylo dotázáno resp. přímo pověřeno realizací konkrétních podnikových úkolů, ale v konfrontací s přednášenou teorií, tento moment je oceněn velmi kladně.

Celkový dojem studentů z možnosti realizovat tento předmět je velmi kladný.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz