Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Státní závěrečné zkoušky oborů RRS a RRCR

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské prezenční i kombinované studium obor Regionální rozvoj a správa a obor Regionální rozvoj a cestovní ruch (řádný i opravný termín) se uskuteční ve dnech 5.- 6. června 2018 a pro magisterské prezenční i kombinované studium obor Regionální rozvoj a správa (řádný i opravný termín) se uskuteční ve dnech 19.- 20. června 2018.

Průběh SZZ

Průběh magisterské a bakalářské SZZ: SZZ začíná obhajobou DP (BP), která má tyto části – úvodní vstup studenta (prezentace v PowerPointu cca 5 minut, max. 6–8 obrázků, více nestihnete!!), čtení posudků, reakce studenta a diskuse, celá obhajoba trvá 15 minut. Pak následuje zkouška z ekonomie, tahá se jedna otázka. SZZ završí zkouška z oborových předmětů, tahají se dvě otázky, jedna z části A, druhá z části B. Výsledek SZZ je sdělen všem hromadně až na konci dne!

Harmonogram SZZ

Harmonogram bakalářské i magisterské SZZ bude zveřejněn ASAP! V případě, že v něm Vaše jméno chybí a byl(-a) jste na termín přihlášen(-a), informujte nás o tom bezodkladně e-mailem. Stejně v případě, že v seznamu figurujete a termínu se zúčastnit nehodláte. V souladu se SZŘ MU je zveřejněno též složení státnicových komisí.

Důležité! Sledujte harmonogram průběžně do poslední chvíle, aktualizujeme jej při každé známé změně!!

„Harmonogram SZZ – Magisterské prezenční i kombinované studium“

„Komise SZZ – Magisterské prezenční i kombinované studium“

„Harmonogram SZZ – Bakalářské prezenční i kombinované studium“

„Komise SZZ – Bakalářské prezenční i kombinované studium“

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky 2017/18 – magisterské studium

Okruhy SZZ – Magisterské prezenční i kombinované studium – obor Regionální rozvoj a správa

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky 2017/18 – bakalářské studium

Okruhy SZZ – Bakalářské prezenční i kombinované studium – obor Regionální rozvoj a správa

Okruhy SZZ – Bakalářské prezenční i kombinované studium – obor Regionální rozvoj a cestovní ruch

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz