Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Informace k SZZ

Informace k průběhu státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se na KVE skládá ze tří částí:

  1. obhajoba závěrečné práce
  2. zkouška z Veřejné ekonomie (otázky k nahlédnutí níže)
  3. zkouška z Ekonomie (otázky k nalezení v záložce Katedry ekonomie)

Bližší informace k průběhu:

Bakalářské studium obor Veřejná ekonomika a správa a obor Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Magisterské studium obor Veřejná ekonomika a správa

Magisterské studium MFTAP

Zajištění občerstvení pro komise je povinností sekretariátu katedry, nikoliv studentů. Pokud budou přesto chtít studenti nějaké občerstvení přinést, je potřeba domluvit se předem se sekretářkou.

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Bakalářské prezenční a kombinované studium

studijních oborů

  • Veřejná ekonomika a správa
  • Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

zde naleznete v PDF

studijního oboru

  • Veřejná ekonomika a správa

V souvislosti se změnou studijního plánu, která v oboru proběhla v akademickém roce 2015/2016, došlo i ke změně otázek k SZZ. Nové otázky platné od jarního kola SZZ (tj. červen 2016) v PDF naleznete zde.

Navazující magisterské prezenční studium MFTAP

studijního oboru

  • Administration Publique (Veřejná správa)

zde naleznete v PDF
Francouzská část otázek
zde naleznete v PDF

Pokyny pro vypracování diplomové a bakalářské práce

naleznete na na stránkách ESF v manuálu studenta

Normy ČSN
Bibliografické citace – obsah, forma, struktura ČSN ISO 690
Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN 01 6910
Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN) ČSN 01 0189

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz