Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Podniková ekonomika a management

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Garantující katedra: Katedra podnikového hospodářství
Forma a typ studia: prezenční bakalářské jednooborové

Charakteristika oboru

Studijní plán

Studijní povinnosti jsou stanoveny směrnicí děkana č. 6/2017, kterou naleznete v manuálu studenta.

Poznámky

Povinně volitelné předměty
V rámci povinně volitelných předmětů si student volí 8 kreditů z povinně volitelných předmětů celofakultního základu.
Studium jazyků
Jazyk I – v daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia v celém rozsahu Jazyk I/1–I/4.
Tělesná výchova
Během studia má student povinnost splnit podmínky pro udělení 2 kreditů z předmětů sportovních aktivit. Podmínky a nabídku předmětů naleznete v manuálu studenta a na webových stránkách Fakulty sportovních studií.
Povinné předměty v cizím jazyce a zahraniční pobyty
Student má během studia povinnost absolvovat alespoň jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce. Může využít nabídku všech cizojazyčných předmětů na naší fakultě i na ostatních fakultách univerzity, pokud to jejich vyučující umožňují. Více informací naleznete v manuálu studenta.
Volitelné předměty
Studenti si zapisují jako volitelné předměty (kredity C) libovolné předměty ze všech oborů a nebo z přehledu volitelných předmětů, a to do požadovaného minimálního počtu 180 kreditů.
Své splněné předměty si student ověří pomocí kontrolních šablon v IS MU (Student → Kontrola průchodu studiem). A získané kredity v aplikaci Student → Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr.

Kód Název (Garant) / Vyučující + Poznámky Uk. Kredity Hodiny
1. ročník
1. semestr (podzimní)
povinné předměty
BDX_AKAP
Akademické psaní (ESF) z 2 kr. /
Nekuda, Nekuda, Poláček
BPE_MIE1

Mikroekonomie 1 (KEk) zk 8 kr. 2/2
Kvasnička, Tomeš, Čapek, Čekmeová, Doležalová, Končíková, Konôpková, Lipovská, Mikula, Pápai, Reichel, Slanicay, Súkupová, Baďo, Fikejs, Jakubová Niedermayerová, Šebek, Válková, Zimčík
Prerekvizity: (! BPE_MIC1 ) && (! BKE_MIE1 ) && (! NOWANY ( BPE_MIC1 , BKE_MIE1 ))
BPF_ZAFI
Základy financí (KFin) zk 4 kr. 2/0
Sponer, Svoboda, Chmelíková, Zelená, Hvozdenská, Linnertová, Mokrička, Sponerová, Urbanovský
Prerekvizity: ! MPF_AFIN
 
BPH_ZAFI
Základy filozofie (KPH) zk 4 kr. 2/0

BPM_VTMA
Vstupní test do matematiky (KAMI) z kr. /
Bauer, Křehlík, Matulová
BPP_ZAPR
Základy práva (KPr) zk 4 kr. 1/1
Foltas
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPZAPR.
BPR_EKGE

Ekonomická geografie (KRES) zk 6 kr. 2/1
Kunc, Tonev, Viturka, Vystoupil, Dvořák, Chaloupková, Kunc, Pařil, Šilhan, Tonev, Tóthová, Viturka, Vystoupil
student si volí pouze jeden jazyk
BPJ_JI1A
Jazyk I/1 – Angličtina (CJV) z 5 kr. 0/4
Beard, Bilková, Boháček, Hrbáčková, Kollárová, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Václavík, Vašíčková, Wachsmuthová, Barnová, Cének Vrbská, Plocková
Prerekvizity: (! BPJ_JI1F )||(! BPJ_JI1N )||(! BPJ_JI1S )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1A
BPJ_JI1F
Jazyk I/1 – Francouzština (CJV) z 5 kr. 0/4
Červenková, Pojslová, Boháček
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1F
BPJ_JI1N
Jazyk I/1 – Němčina (CJV) z 5 kr. 0/4
Hušková, Pojslová, Sojková, Vincze, Boháček
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1N
BPJ_JI1S
Jazyk I/1 Španělština (CJV) z 5 kr. 0/4
De Azevedo Camacho, Boháček, Pojslová
 
2. semestr (jarní)
povinné předměty
BPE_MAE1

Makroekonomie 1 (KEk) zk 8 kr. 2/2
Žídek, Čekmeová, Fitzová, Jonáš, Končíková, Konôpková, Mikula, Reichel, Zimčík, Žídek, Coufalová, Doležalová, Kupčíková, Murín
Prerekvizity: (! BPE_AMA1 )&&(! BKE_MAE1 ) && (! BPE_MAC1 ) && (! NOWANY ( BKE_MAE1 , BPE_MAC1 ,! BPE_AMA1 ))
BPH_PSEK
Psychologie pro ekonomy (KPH) zk 8 kr. 2/2
Procházka
BPM_MATE

Matematika (KAMI) kz 6 kr. 2/2
Matulová, Bauer, Janoušková, Křehlík, Másilko, Matulová, Staněk, Tesaříková
Prerekvizity: ( BPM_VTMA )
student si volí pouze jeden jazyk
BPJ_JI2A
Jazyk I/2 – Angličtina (CJV) z 5 kr. 0/4
Bilková, Boháček, Cének Vrbská, Hrbáčková, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Rada, Václavík, Vašíčková, Wachsmuthová, Barnová, Beard
Prerekvizity: ( BPJ_JI1A )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2A
BPJ_JI2F
Jazyk I/2 – Francouzština (CJV) z 5 kr. 0/4
Červenková, Veškrnová, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI1F )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2F
BPJ_JI2N
Jazyk I/2 – Němčina (CJV) z 5 kr. 0/4
Hušková, Chládková, Sojková, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI1N )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2N
BPJ_JI2S
Jazyk I/2 Španělština (CJV) z 5 kr. 0/4
De Azevedo Camacho, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: BPJ_JI1S
 
2. ročník
3. semestr (podzimní)
povinné předměty
BPE_HOP1

Hospodářská politika 1 (KEk) zk 4 kr. 2/0
Franc, Kvizda, Paleta, Slaný, Fitzová
BPF_FIU1

Finanční účetnictví 1 (KFin) zk 8 kr. 2/2
Sedláček, Křížová, Valouch, Hýblová, Jurová, Hýblová, Hvozdenská, Nešleha, Sedláček, Skalický, Vodáková, Kupčíková
Prerekvizity: ( BPE_MIE1 || BKE_MIE1 ) || ( FSpS:bp1039 ) || ( FSpS:bp2039 ) || ( BPH_ZMAN || BPE_ZEKO )
BPH_EKOR

Ekonomika organizací (KPH) zk 8 kr. 2/2
Suchánek, Mikuš, Novotný, Sedláček, Suchánek, Štěrba, Švandová, Záthurecký, Kupčíková
BPM_STA1

Statistika 1 (KAMI) kz 5 kr. 2/2
Králová, Černý, Janoušková, Křehlík, Matulová, Novotná, Ráboňová, Reichel, Zdražil
Prerekvizity: ( BPM_MATE )
BPV_VEEK

Veřejná ekonomie (KVE) zk 8 kr. 2/2
Malý, Hyánek, Vaceková, Soukopová, Dvořáková, Fišar, Hyánek, Špalek, Špalková, Vaceková, Bakoš, Müllner, Pejcal, Rozmarinová, Zelenáková
student si volí pouze jeden jazyk
BPJ_JI3A
Jazyk I/3 – Angličtina (CJV) z 3 kr. 0/2
Bilková, Boháček, Hrbáčková, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Václavík, Vašíčková, Wachsmuthová, Barnová, Cének Vrbská, Plocková
Prerekvizity: ( BPJ_JI2A )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3A
BPJ_JI3F
Jazyk I/3 – Francouzština (CJV) z 3 kr. 0/2
Červenková, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI2F )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3F
BPJ_JI3N
Jazyk I/3 – Němčina (CJV) z 3 kr. 0/2
Hušková, Pojslová, Sojková, Boháček
Prerekvizity: ( BPJ_JI2N )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3N
BPJ_JI3S
Jazyk I/3 Španělština (CJV) z 3 kr. 0/2
De Azevedo Camacho, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: BPJ_JI2S
 
4. semestr (jarní)
povinné předměty
BPF_FIU2
Finanční účetnictví 2 (KFin) zk 8 kr. 2/2
Sedláček, Valouch, Hvozdenská, Hýblová, Křížová, Nešleha, Valouch, Vodáková, Jurová, Kupčíková
Prerekvizity: ( PFFUI || BPF_FIU1 )&&(! PFFUII )
 
BPH_POEK
Podniková ekonomika (KPH) zk 7 kr. 2/2
Odehnalová, Suchánek, Mikuš, Novotný
Prerekvizity: ! BPH_NAPO
 
BPH_TEBP
Teze bakalářské práce (KPH) z 3 kr. /
Blažek, Částek, Ďuriník, Gatarik, Kašparová, Klapalová, Krčál, Kuchynková, Kulhavý, Marinič, Mikuš, Novotný, Odehnalová, Pirožek, Pokora, Pokorná, Procházka, Rešlová, Richter, Sedláček, Skorkovský, Smutný, Suchánek, Šafrová Drášilová, Šiška, Škapa, Šmajs, Šmajsová Buchtová, Švandová, Záthurecký, Žák, Žáková Talpová
Prerekvizity: (! NOW ( BPH_BAPR )&&(! BPH_BAPR ))
Poznámka: Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014.
BPM_STA2

Statistika 2 (KAMI) kz 5 kr. 2/2
Králová, Černý, Králová, Křehlík, Matulová, Novotná, Ráboňová, Reichel, Zdražil
Prerekvizity: ( BPM_STA1 )
BPR_EUAP
Evropská unie a právo (KRES) zk 4 kr. 2/0
Sehnálek, Tóthová, Šedová
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PREUAE a nebo PPEPEI.
student si volí pouze jeden jazyk
BPJ_JI4A
Jazyk I/4 – Angličtina (CJV) zk 3 kr. 0/2
Bilková, Boháček, Hrbáčková, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Václavík, Wachsmuthová, Barnová
Prerekvizity: ( BPJ_JI3A || BPJ_CMIC )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4A
BPJ_JI4F
Jazyk I/4 – Francouzština (CJV) zk 3 kr. 0/2
Červenková, Veškrnová, Vives, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI3F )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4F
BPJ_JI4N
Jazyk I/4 – Němčina (CJV) zk 3 kr. 0/2
Hušková, Chládková, Sojková, Boháček, Matyášová, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI3N )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4N
BPJ_JI4S
Jazyk I/4 Španělština (CJV) zk 3 kr. 0/2
De Azevedo Camacho, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: BPJ_JI3S
 
3. ročník
5. semestr (podzimní)
povinné předměty
BPH_BAS1
Bakalářský seminář 1 (KPH) z 5 kr. 0/2
Blažek, Částek, Kašparová, Krčál, Škapa, Kulhavý, Cenek
Prerekvizity: BPH_TEBP
 
BPH_MAN1
Management 1 (KPH) zk 8 kr. 2/2
Blažek, Kuchynková, Pirožek, Částek, Mikuš, Odehnalová, Pokorná, Smutný, Šafrová Drášilová, Žák, Žáková Talpová, Kupčíková
Prerekvizity: (! BPH_ZMAN )&&(! NOWANY ( BPH_ZMAN ))&&(! semestr ( 1 ))
 
BPH_MAUC

Manažerské účetnictví (KPH) zk 8 kr. 2/2
Šiška, Šiška, Švandová
6. semestr (jarní)
povinné předměty
BPH_BAS2
Bakalářský seminář 2 (KPH) z 5 kr. 0/2

Prerekvizity: BPH_BAS1
 
BPH_MAR1

Marketing (KPH) zk 8 kr. 2/2
Kašparová, Kašparová, Kuchynková
Prerekvizity: (! BPH_ZMAR )
Student si vybírá předměty v celkovém součtu za 8 kreditů z předmětů celofakultního základu 
podzimní
povinně volitelné předměty
BPE_ZAEK

Základy ekonometrie (KEk) zk 8 kr. 2/2
Němec, Vašíček, Buček, Fitzová, Chalmovianský, Němec, Reichel
jarní
povinně volitelné předměty
BPF_FIRI

Finanční řízení (KFin) zk 6 kr. 2/2
Kalouda, Suchánek, Kalouda, Linnertová, Rakovská, Skalický, Sponerová, Urbanovský
BPV_VEF1

Veřejné finance 1 (KVE) zk 8 kr. 2/2
Šelešovský, Jahoda, Bakoš, Dvořáková, Jurajdová, Jahoda, Rozmarinová, Kotolová, Kupčíková
BPV_VES1
Veřejná správa 1 (KVE) zk 6 kr. 2/1
Matějová, Šelešovský, Špaček, Hrůza, Špaček
 

Předměty státní závěrečné zkoušky

  • Ekonomie
  • Obhajoba závěrečné bakalářské práce (součástí je práce)
  • Podniková ekonomika a management

Legenda

povinné předměty
povinné předměty v rámci vybraného bloku
povinně volitelné předměty
povinná volba jazyka
Ikona kamery Tento předmět bývá vyučován v místnosti vybavené pro internetové přenosy přednášek skrze systém Studium online.
Ikona videa U tohoto předmětu vyučující povoluje archivaci záznamu přednášky pro pozdější zhlédnutí v systému Studium online.

Souhrnné počty kreditů

  • A kredity: 162
  • B kredity: 8
  • C kredity: 10

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz