Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Jazyk II

Jako povinný předmět Jazyk II si volí student jazyk, ze kterého má středně pokročilé znalosti. Jako druhý jazyk lze volit angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu. Úroveň svých kompetencí v cizím jazyce si student může ověřit pomocí tzv. vstupního testu. Pro přístup k testu je nutno zaregistrovat si následující předmět, který nemá žádné ukončení, a proto pro studenty z jeho registrace nevyplývají vůbec žádné povinnosti, a to ani povinnost tento test absolvovat:

  • MPJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II

Nemá-li student jazykové znalosti na požadované úrovni, doplní si je na vlastní náklady, nebo může využít následující nabídky placených jazykových kurzů, které zajišťuje oddělení jazyků na ESF:

  • jazyk II, přípravný kurz A (kód začínající MPJ_JIIA), ZS – zimní semestr
  • jazyk II, přípravný kurz B (kód začínající MPJ_JIIB), JS – jarní semestr

Oba kurzy jsou jednosemestrální, ukončeny zápočtem bez kreditového ohodnocení. Tyto kurzy jsou zaměřeny na prohloubení znalostí obecného jazyka a především na úvod do odborné terminologie a gramatických struktur odborného jazyka.

Na tyto kurzy navazuje povinný předmět Jazyk II/1 (kód začínající MPJ_JII1), v rozsahu 0/2, ukončený zápočtem. Za tento předmět, který je orientován již převážně na odborný jazyk a je předstupněm druhého povinného předmětu Jazyka II/2 (kód začínající MPJ_JII2), může student získat 2 kredity.

Povinný předmět Jazyk II/2 (kód začínající MPJ_JII2), také v rozsahu 0/2, je zaměřen výhradně na odborný jazyk, je ukončen zkouškou a ohodnocen 3 kredity. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Aby student mohl lépe vyhodnotit své vstupní znalosti z Jazyka II, a tím optimálně naplánovat své studium tohoto jazyka s možností využití všech jazykových kurzů, bude mu k dispozici vstupní jazykový test on-line v IS MU. Výsledek tohoto testu mu pomůže při efektivní volbě jazykového kurzu odpovídajícího jeho znalostem.

Angličtina

Němčina

Francouzština

Španělština

Ruština

V případě, že má student dostatečnou znalost cizího jazyka a je držitelem jazykového certifikátu, který tuto skutečnost prokazuje, může zažádat o uznání zápočtu nebo zkoušky (případně její části). Certifikát, který student předkládá, však nesmí být starší 4 let. Bližší informace lze získat na sekretariátu oddělení jazyků. Přehled uznávaných certifikátů pro jednotlivé jazyky:

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz