Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Výběrové řízení

Výběrové řízení pro akademický rok 2017/2018

TopSeC je otevřen studentům 4. ročníku magisterského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia v prezenční formě včetně mezifakultních studií. TopSeC je dvouletý projekt, ve kterém studenti setrvávají až do ukončení studia (z projektu je možné vystoupit). Do projektu není možné vstoupit, pokud vám zbývá už jen 1 rok studia.

Jak probíhá výběrové řízení?

  • Nejpozději do 26. 9. 2017 pošlete svůj životopis a motivační dopis v českém/slovenském jazyce na adresu topsec@econ.muni.cz.
  • Do průvodního dopisu vložte následující:

„Souhlasím s tím, aby Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, se sídlem v Brně, zpracovávala mé osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výběrovému řízení do projektu TopSeC. Souhlasím s předáním mého životopisu (případně motivačního dopisu) pracovníkům Kariérního centra MU a partnerům projektu za účelem posouzení vhodnosti kandidáta pro projekt.“

  • Výběrové řízení probíhá formou assessment centra ve dnech 26. 9. a 2. 10. od 9:00 do 15:00. O Vašem termínu Vás budeme včas informovat. AC se bude konat v prostorách ESF MU a bude trvat cca 6 hodin.
  • Uspějte v assessment centru vedeném Kariérním centrem MU za účasti zástupců partnerských společností.

Obecné informace k výběrovému řízení

Výběr nových studentů do TopSeC realizujeme prostřednictvím assessment centra ve spolupráci s Kariérním centrem Masarykovy univerzity. Výběru studentů se účastní i zástupci personálních oddělení partnerských společností TopSeC. Assessment centrum trvá přibližně 6 hodin a je velice blízké firemním výběrovým metodám. TopSeC tak studentům přináší výhody pro budoucí profesionální život od samého začátku – vyzkoušíte si na vlastní kůži proces, kterým budete muset ve své kariéře určitě projít, a navíc získáte detailně vypracovanou zpětnou vazbu.

Doplňující kritéria pro výběr studentů do TopSeC:

  • aktivita během studia (např. Akademický senát ESF či MU, studentské spolky apod.),
  • aktivní zájem o TopSeC vyjádřený v motivačním dopise v přihlášce,
  • absolvované studijní pobyty, praxe a stáže (domácí i zahraniční studijní pobyty, samostatné pobyty v zahraničí),
  • jazyková vybavenost,
  • případné doporučení akademickými pracovníky a vedoucími příslušných kateder.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz