Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Studijní pobyty

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro rok 2018/19

Již brzy bude vyhlášeno výběrové řízení pro další akademický rok.

Všechny informace o programu Erasmus naleznete na stránkách Centra pro zahraniční spolupráci, které program administruje.

Než si podáte přihlášku, podrobně si je projděte.

Na naší fakultě se můžete přihlásit na následující univerzity, TABULKU s nabídkou volných míst najdete zde.

Příslušnou instituci pro zahraniční pobyt si vyberte zejména s ohledem na obsah a zaměření studijního oboru, který studujete na ESF MU.

Seznamte se předem s nabídkou předmětů pro studenty Erasmus+ na webových stránkách příslušné zahraniční instituce a předměty volte s ohledem na svůj studijní plán na ESF MU.

Podmínky výběrového řízení na ESF MU:
Výběr studentů na nabízené stipendijní pobyty proběhne na ESF MU na základě:

  • studijního průměru
  • doložených jazykových znalostí (certifikát, státní zk.)
  • motivačního dopisu v příslušném cizím jazyce

Obsahem motivačního dopisu by mělo být zdůvodnění, proč chcete na vybrané zahraniční instituci studovat, jaké pro toto studium máte předpoklady a jaký odborný přínos od tohoto studia očekáváte. V případě, že se hlásíte na více institucí, měl by motivační dopis obsahovat důvody pro výběr jednotlivých škol. K motivačním dopisům ve francouzštině a španělštině přiložte prosím také českou verzi.

Kontaktní osoba na ESF MU pro veškeré dotazy a informace související s programem Erasmus+:
Ing. Michaela Sudická – michaela.sudicka@econ.muni.cz, 549 49 6923, Děkanát, 2.p., dveře č. 211

Oborovým koordinátorem programu Erasmus+ a pověřenou osobou ve smyslu Směrnice rektora č. 8/2011 na ESF MU je:
Ing. Petr Smutný, Ph.D. proděkan pro vnější vztahy email: psmutny@econ.muni.cz

Úprava studijních povinností na ESF MU v souvislosti s účastí v programu Erasmus+:
• V případě, že budete na studijní pobyt Erasmus+ v zahraničí vybrán/vybrána, bude Vám před začátkem příslušného semestru zadán do IS kód předmětu Zahraniční studijní pobyt (XPX_ZASP), na jehož základě Vám bude přidělen individuální studijní plán. Nárok na udělení individuálního studijního plánu vzniká pouze v případě, že máte splněny podmínky pro postup do semestru, v němž studijní pobyt Erasmus+ absolvujete. • Předměty, které v zahraničí úspěšně absolvujete, Vám budou po návratu uznány jako volně volitelné (získané kredity Vám budou uznány v plné výši) nebo formou uznání předmětu za předmět (bude přidělena kreditová hodnota předmětu na ESF MU). • Důležité upozornění: Pokud máte povinnost v semestru výjezdu *opakovat neúspěšně absolvovaný předmět, je nutné podat si žádost o **výjimku vycestovat s opakovaným předmětem a přiložit k ní souhlas vyučujícího daného předmětu.

Uznávání předmětů/kreditů po návratu ze zahraničního pobytu:

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů ESF MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1.9.2011) a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1.12. 2011). Příslušné dokumenty jsou ke stažení zde.

Přesný postup kroků a podrobný návod, jakým způsobem požádat o uznání předmětů absolvovaných na zahraničním studijním pobytu, najdete zde.