Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Zpravodaj

Docent Jahoda diskutoval s ministerstvem na téma příjmů seniorů

Docent Robert Jahoda z katedry veřejné ekonomie vystoupil na akci pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Setkání u kulatého stolu v rámci Národního konventu ke stárnutí populace se uskutečnilo ve středu 12. dubna 2017. MPSV diskutovalo s odbornou veřejností na téma výhledy socioekonomické situace a chudoby seniorek a seniorů.

V rámci příspěvku „Vliv délky samostatně výdělečné činnosti na příjmovou situaci seniorů“ docent Jahoda upozornil na zvyšující se rozdíly v nově vyměřených důchodech zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Rozdíly jsou dány jednak obecně nižšími vyměřovacími základy, ze kterých je odváděno důchodové pojistné, ale zejména dobou strávenou v podnikání, či zaměstnání a způsobem výpočtu důchodové dávky. Důsledkem těchto aspektů bude podstatný nárůst příjmové chudoby mezi důchodci, kteří podstatnou část ekonomické aktivity strávili jako OSVČ. Závěry spolu s jejich zohledněním při budoucí tvorbě důchodové politiky, byly podrobeny diskusi ze strany ostatních panelistů a účastníků akce.

autor: Marta Vavřinová | zobrazeno: 216x | URL zprávy: http://www6.econ.muni.cz/n4278/