Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Zpravodaj

Cestovní stipendia pro mladé vědce do 35 let

Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků pro mladé vědce do 35-ti let věku určených k částečné úhradě cestovních nákladů při aktivní účasti na zahraničních kongresech či symposiích a krátkodobých studijních pobytech.

Žádost je nutno doložit:

  • charakteristikou stipendijní cesty,
  • doporučením vědeckého ústavu, fakulty školy apod. pro stipendia na cesty vědeckých pracovníků do 35 let,
  • pozváním organizátora studijního pobytu, konference, semináře, stáže pro žadatele o cestovní stipendium,
  • seznamem publikační činnosti.

Žádost se předkládá výhradně na formulářích uvedených zde, podává se před uskutečněním cesty. Příjemce cestovního stipendia je povinen náklady jízdného vyúčtovat.

Žádost v 10 exemplářích (zkompletovanou a sešitou) je nutno zaslat poštou nebo doručit na Český literární fond osobně, a to nejpozději do 8. září 2017.

Další podrobné informace naleznete na webu Českého literárního fondu.

autor: AVVD Oddělení | zobrazeno: 166x | URL zprávy: http://www6.econ.muni.cz/n4371/