Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Zpravodaj

Workshop k předmětu Ekonomická analýza civilního práva

Workshop k předmětu Ekonomická analýza civilního práva

V podzimním semestru 2017/2018 se otevírá předmět Ekonomická analýza civilního práva. Katedra práva na Ekonomicko-správní fakultě MU pro vás připravila na 07.09. v 10 – 11.30 hod. workshop se záměrem přiblížit vám tento jednosemestrální mezioborový předmět.

Cílem předmětu je představit studentům jednu z nejbouřlivěji se rozvíjejících teoretických disciplín poslední dekády, za kterou stojí myšlenka, že právníci a ekonomové se od sebe mohou vzájemně učit techniky ve prospěch prosazení právních pravidel, které budou šetřit čas, peníze a zdroje.

Vedle klasických výukových metod obohacených o propedeutické příklady z praxe jsou do výkladu zařazeny krátké filmové ukázky, které zábavnou formou mají studentům přiblížit právní normy a instituty.

Právo nás obklopuje doslova na každém kroku (koupě movitých či nemovitých věci, vstup do pracovního poměru, sjednávání zápůjčky, vstup do manželství, pronajmutí studentského bytu atd.). Studentům se nabízí příležitost si v krátkém čase rozšířit právní vědomí: (1) uvažovat v širších společenských vazbách a souvislostech, (2) dokázat činit rozhodnutí uvnitř právního rámce, (3) ušetřit čas a peníze, neboť se dozví, jaká racionální rozhodnutí jsou podpořena celospolečenskou smlouvou zvanou právní řád. Konkurenční výhodu má ten, kdo se alespoň na elementární úrovni v těchto pravidlech orientuje.

Předmět může oslovit i aspiranty na vědeckou práci, neboť záměrem kurzu je rovněž seznámit studenty s metodologií ekonomické analýzy práva a představit některé výzkumné práce z oblasti ekonomické analýzy práva.

Lektor: JUDr. Marcela Fryštenská Ph.D. – katedra práva ESF MU
Termín: 7. 9. 2017 od 10 hod. do 11:30 hod.
Místo: Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno, Lipová 41a, učebna S 305

autor: Lenka Hráčková | zobrazeno: 178x | URL zprávy: http://www6.econ.muni.cz/n4373/