Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Zpravodaj

Rozvoj jazykových kompetencí akademických pracovníků

Právě jsme vyhlásili Program podpory jazykových kompetencí akademických pracovníků.

V rámci programu bude žadatelům splňujícím podmínky poskytnuta podpora ve formě:

  • finančního příspěvku na prokazatelně vynaložené náklady spojené s rozvojem jazykových kompetencí v anglickém jazyce (např. kurzovné v jazykových školách apod.)
  • finančního příspěvku na prokazatelně vynaložené náklady spojené se získáním certifikátu osvědčujícího jazykové kompetence v AJ (např. poplatek za zkoušku CAE, FCE apod.), pokud byla zkouška složena úspěšně a certifikát byl žadateli udělen
  • účasti v kurzu Presentation Skills for Teaching zaměřeném na rozvoj prezentačních dovedností v anglickém jazyce, který bude organizovat fakulta

Přihlášky je možné podávat do 30.9.2017

Více informací o podmínkách přihlášení se do programu naleznete zde.

autor: Michaela Sudická | zobrazeno: 145x | URL zprávy: http://www6.econ.muni.cz/n4376/