Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Zpravodaj

Volby do komory akademických pracovníků AS MU

Byly vyhlášeny volby do komory akademických pracovníků Akademického senátu MU pro volební období 2018–2020.

Byly vyhlášeny volby do komory akademických pracovníků Akademického senátu MU pro volební období 2018–2020.

Ve volbách je třeba zvolit 3 členy a 2 náhradníky, kteří by nastoupili do komory akademických pracovníků v případě uvolnění místa v průběhu zbývajícího funkčního období AS MU. Volby se řídí Volebním řádem Akademického senátu Masarykovy univerzity. Voleb se může zúčastnit každý člen volebního obvodu pro akademické pracovníky Ekonomicko-správní fakulty, který má právo volit a být volen do komory akademických pracovníků AS MU.

Od 23. do 31. října 2017 máte možnost podat návrh na kandidaturu. Návrh musí obsahovat jednoznačnou identifikaci navrhovaného (jméno, příjmení a UČO). K návrhu musí být připojen písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou. K návrhu může být připojen volební program kandidáta, který bude následně zveřejněn v Informačním systému v aplikaci E-volby. Vzor návrhu na kandidaturu je k dispozici zde.

Návrh lze podat jedním z následujících způsobů:

  1. emailem odeslaným z Vaší adresy v ISu a adresovaným Viktorii Klímové (viktorie.klimova@econ.muni.cz), předsedkyni obvodní volební komise, a v kopii Petře Zelenákové (425092@mail.mu­ni.cz), člence obvodní volební komise. Jiná emailová adresa odesílatele nebude akceptována, a to s ohledem na potřebu jednoznačné identifikace osoby odesílatele.
  2. přes podatelnu ESF MU v úředních hodinách, a to v zalepené obálce označené „Volby do komory akademických pracovníků AS MU“.

Předseda či pověřený člen komise potvrdí přijetí kandidatury.

Celý předpokládaný harmonogram voleb je následující:

  • 23. 10.– 31. 10. 2017: podávání návrhů na kandidáta do komory akademických pracovníků AS MU
  • 3. 11. 2017: zveřejnění listiny kandidátů
  • 4. 11.– 19. 11. 2017: možnost prezentace jednotlivých kandidátů
  • 20. 11. – 24. 11. 2017: volby do AS MU (prostřednictvím aplikace E-volby v ISu)

O navržených kandidátech a dalším průběhu voleb vás budeme dále informovat.

V případě nejasností kontaktujte jednoho ze členů obvodní volební komise ESF MU:
Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. – předsedkyně (viktorie.klimova@econ.muni.cz )
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (eva.hyblova@econ.muni.cz)
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (klara.kasparova@econ.muni.cz)
Ing. Vojtěch Müllner (347683@mail.mu­ni.cz)
Ing. Petra Zelenáková (425092@mail.mu­ni.cz

autor: Viktorie Klímová | zobrazeno: 143x | URL zprávy: http://www6.econ.muni.cz/n4412/